Outdoorsy!

FullSizeRender6img_2627

In Norwegian: 

FRILUFTSLIV

Informasjon hentet fra Wikipedia:

Friluftsliv i Norge

 • Henrik Ibsen er den som regnes for å ha brukt ordet friluftsliv skriftlig for første gang. Det skjedde i diktet På Viddene som kom i 1859. Her omtaler Ibsen livet på den øde seterstue som Friluftsliv for mine Tanker.
 • Fridtjof Nansen regnes som den som etablerte begrepet friluftsliv i norsk bevissthet. Gjennom sitt liv i naturen ble han et viktig forbilde og premissgiver for ettertiden. Han oppsummerte mange av sine tanker rundt friluftslivet i sin tale, Friluftsliv, til DNTs skoleungdom i 1921.
 • Stortingsmelding nr.39 2000-2001 er friluftsliv definert slik:
  Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
  Dette er siste gang friluftslivsbegrepet er definert offisielt, og denne definisjonen legges til grunn for offentlig forvaltning, tildeling av spillemidler etc.
  Utenfor det vedtatte friluftslivsbegrepet faller motorisert ferdsel i utmark og på vassdrag, idrett (inklusive organisert trening) og andre konkurranse- og prestasjonspregede aktiviteter og utendørs aktiviteter i hager, parker og urbane strøk.

❤︎

0 kommentarer

 1. Way trendy, some valid points! I appreciate you making this
  article available, the rest of the website is also high quality.
  Have a fun.

  1. Thank you! Fun it is!

 2. Thanks for the outstanding advice, it actually is useful.

 3. The post has actually peaks my interest. Iwill bookmark your website and keep checking for
  new info.

 4. This actually replied my issue, thank you!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *