2017 Highlights!

img_5484

When the water froze I walked the plank for the first time and I think this picture says it all; in 2017 my balance improved and I became a better boater.

Da vannet frøs gikk jeg planken for første gang og jeg syns dette bildet sier alt; 2017 var året da jeg fikk bedre balanse og ble en bedre «sjømann.» 

img_7340

Last year’s new years resolution was all about being kinder to myself, and I’m sort of tempted to just keep that one, but I may decide for another more ambitious promise when the clock strikes.

Fjorårets nyttårsløfte handlet om at jeg ville være snillere mot meg selv, og jeg er i grunnen fristet til å fortsette med det, men det kan være jeg bestemmer meg for et  enda mere ambisiøst løfte når klokken slår. 

img_7747

I went to Gran Canaria to see my mum, sister, niece and nephew, and this was the year I decided to try to blog everyday, so my mum can see what on earth I’m doing ; )

Jeg reiste til Gran Canaria for å se mamma, søs, min niece og nevø og dette var året jeg bestemte meg for å blogge hver dag, så mamma kan se hva i all verden det er jeg holder på med ; )

IMG_6067

Heinz – what we survive on at the end of the month…

Heinz – det vi overlever på i slutten av måneden… 

1582

Still dreaming about living on a ship in Limehouse harbour…

Jeg drømmer fremdeles om å bo på et skip i havnen i Limehouse…

IMG_0156

My favourite pics from this year are those my boyfriend took of me, during low tide on the Thames beach.

Favorittbildene i år er de kjæresten tok av meg da tidevannet var lavt på stranden ved Themsen. 

43

IMG_3789

My favourite Captain’s Outfit this year…

Kapteinenes favorittantrekk i år…

IMG_2080

After a hard winter comes spring…

Etter en hard vinter ble det endelig vår… 

IMG_1430PIMG_1810P

We’ve lived in Maida Vale…

Vi har bodd i Maida Vale…

clarendon cross copy

We’ve lived close to Notting Hill…

Vi har bodd tett på Notting Hill…

IMG_3905

We’ve discovered a new shop, street or neighbourhood every month…

Vi har oppdaget en ny butikk, gate eller nabolag hver måned…

IMG_2996 copy 2

We started shooting our documentary Man From Manhattan, about Eddie Howell. I’m so excited about this film and hope 2018 is the year we finish it.

Vi begynte å filme dokumentaren vår Man From Manhattan, som handler om Eddie Howell. Dette er så gøy og spennende og jeg håper virkelig at 2018 er året den blir ferdig. 

IMG_3645

We spent the summer in Primrose Hill…

Vi tilbragte sommeren i Primrose Hill…

IMG_4426

in Haggerston and somewhere in the middle of nowhere…

Haggerston og på øde strekninger  langt vekk fra storbyen… 

IMG_9024

IMG_6825

…We celebrated the Notting Hill Carnival.

…Vi feiret Notting Hill karnevalet. 

IMG_8702 (1)

My Moon Boots finally came to good use in the snow…

Moonboots’a kom endelig til nytte…

IMG_1465

And after six years in London I finally got to see what this city looks like from the top of London Eye.

Og etter seks år i London fikk jeg endelig sett hvordan denne byen ser ut fra toppen av London Eye.  

IMG_1447

It’s been a pretty eventful year. A year where we started many projects that I hope will be brought to completion in 2018. As Norwegian Alf Prøysen sings: «You’ll get a day tomorrow, with blank sheets and crayons.» Happy New Year everyone! Wish you all the best and good luck!

Det har vært et ganske innholdsrikt år. Et år hvor vi har startet mange prosjekter som jeg håper blir ferdige i 2018. Ellers synger jeg litt på den derre «Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står, med blanke ark og farjestifter tel.» Godt Nytt År  alle sammen! Ønsker dere alt det beste og hell og lykke! 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *