#FemaleFilmmakers

LADIES WHO WRITE

It was #FemaleFilmmakerFriday on social media yesterday and I’m sure some of you are getting a little worn out by this wave of women, film and gender equality. Maybe you’ve had enough? Well, so have I, for years I’ve had enough, as a scriptwriter. I’ve actually felt a bit lonely from time to time. I thought that I just didn’t understand how to behave, change or adapt to be allowed to write what I wanted to. But then I stumbled over the cover of a book called How To Suppress Women’s Writing by Joanna Russ, and on the front page it says:

«She didn’t write it. She wrote it, but she shouldn’t have. She wrote it, but look what she wrote about. She wrote it, but she isn’t really an artist and it isn’t really art. She wrote it, but she had help. She wrote it, but she’s an anomaly. She wrote it BUT…»

I can not tell you how many times I’ve heard these exact sentences. And when I say exact, I mean word by word. I’ve heard them in Norwegian, Danish and I’ve heard them in English. I’ve heard them so many times that at one point I actually started telling myself that: «You wrote it Cathrine, but you shouldn’t have…» And that’s why campaigns like #metoo and #FemaleFilmmakerFriday are so important. Because it makes us see all these other women who make the trails, who find a way and it makes us talk about it, discuss and exchange experiences. Believe me, ladies are very different to each other, but one thing many of us have in common is the way we’re looked at and the expectations we meet because we’re female. As a scriptwriter I can only say that one thing is the way I’m seen as a person, I’ve grown a pretty thick skin throughout the years and sometimes selective memory is the only way to leave a meeting, but I do have a weak point and that is the characters I create. You see, it just so happens, that what I apparently do best, is to write about men. The men I write about, are understood, they have so much freedom, men do what men do because they are men. And it’s ok to be a man. You can be a weird man, a cute man, a strong man, a family man, a selfish man or a mix of all them, no problem, come as you are. As a writer I’ve been allowed to feel this freedom that comes with being a man, and I like it. But I’ve often wondered why I, who am a woman, apparently am terrible at writing about women. Because the female characters I create are not as easily accepted as the male. What I usually hear is: «I don’t understand her. I don’t like her. Why is she like this?» And this could be because maybe I just don’t know how to write about women? But I don’t think so. I think it may be about how we’re used to see women on film and tv; their spectre for emotions and behaviour haven’t been as broad as for men. As a teenager I was often asked which Spice Girl I wanted to be and as a young woman I had to choose which Sex and The City character I was, but the answer is that I was a mix of all of them, sometimes I was a bit like Carrie, other times Posh Spice. I’ve had my Samantha moments and I should probably be more like Miranda, but I can only be me. Even tough we’ve come really far in regards to gender equality, there’s still a lot of unwritten rules for women that don’t apply to men. Maybe people are a bit tired of all these female artists who are showing us what they can be, but don’t underestimate the importance of this. #FemaleFilmmakerFriday was created to show women doing a job they’re good at. It’s a way to turn the conversation around:

«She didn’t write wrote it. She wrote it, but she shouldn’t have. She wrote it, but look what she wrote about. She wrote it, but she isn’t really an artist, and it isn’t really art. She wrote it, but she had help. She wrote it, but she’s an anomaly. She wrote it BUT…”

In Norwegian: 

DAMER SOM SKRIVER

I går var det #FemaleFilmmakerFriday på sosiale medier. Det er sikkert mange som synes denne bølgen av kvinner, film og likestilling burde ha lagt seg. Kanskje du har fått nok? Det har jeg også, i mange år har jeg fått nok, som manuskriptforfatter. Egentlig gikk jeg rundt og følte meg veldig alene. Jeg trodde bare at det var meg som ikke skjønte hvordan jeg skulle innordne meg, endre meg eller oppføre meg for å få lov til å skrive som jeg ville. Men så kom jeg over forsiden til en bok som heter Kunsten Å Undertrykke Kvinnelige Forfattere av Joanna Russ, og der står det på forsiden:

«Hun skrev det ikke. Hun skrev det, men det burde hun ikke ha gjort. Hun skrev det, men sjekk hva hun skrev om. Hun skrev det, men hun er ikke en kunstner og det er ikke kunst. Hun skrev det, men hun fikk hjelp. Hun skrev det, men hun er rar. Hun skrev det MEN…»

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt nøyaktig de samme utsagnene. Og når jeg sier nøyaktig så mener jeg ordrett. Jeg har hørt dem på norsk, jeg har hørt dem på dansk og jeg har hørt dem på engelsk. Jeg har hørt dem så mange ganger at jeg i en periode begynte å si dem til meg selv: «Du skrev det Cathrine, men det burde du ikke ha gjort…» Og det er akkurat derfor kampanjer som #metoo og #FemaleFilmmakerFriday er så viktige. For det gjør at man ser alle disse kvinnene som tråkker stier, som finner en vei, og det gjør at vi snakker, diskuterer og utveksler erfaringer. Tro meg, vi damer er veldig forskjellige, men en ting mange av oss har tilfelles er måten vi blir sett på og hvilke forventinger vi møter fordi vi er av hunkjønn. Som manusforfatter kan jeg kun si at én ting er måten jeg blir sett på som person, jeg har blitt rimelig tykkhudet etterhvert og noen ganger er selektiv hukommelse den eneste måten å gå fra et møte på, men der hvor jeg kjenner at jeg har et svakt punkt, er når det kommer til karakterene jeg skaper. Det har seg nemlig sånn at jeg er best til å skrive om menn. De mennene jeg skriver om blir forstått, de har så mye mer frihet, menn gjør som menn gjør fordi de er menn. Og det er greit å være en mann. Man kan være en rar mann, en søt mann, en tøff mann, en familiemann, en egoist eller en blanding av dem alle sammen, no problem, kom som du er. Som forfatter føler jeg at jeg har fått lov til å kjenne på friheten i å være mann gjennom de mennene jeg har skrevet om, og jeg liker det. Men det har ofte forundret meg hvorfor det er sånn at jeg, som er dame, er så dårlig til å skrive om damer. For de kvinnelige karakteren jeg skaper, de blir ikke så godt mottatt. Det jeg som oftest hører er: «Jeg forstår henne ikke. Jeg liker henne ikke. Hvorfor er hun sånn?» Og kanskje det bare er sånn, at jeg er veldig dårlig til å skrive om damer? Men jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje det handler om at vi er vant til å se damer på en viss måte på film og tv, og utvalget har ikke vært så bredt som for menn. Som tenåring ble jeg ofte spurt om hvilken Spice Girl jeg ville være og som ung dame skulle jeg også velge hvem jeg liknet mest i Sex and The City, men svaret var at jeg var jo en blanding av flere av dem; noen ganger liknet jeg Carrie andre ganger Posh Spice. Jeg har vel også hatt mine Samantha øyeblikk og burde nok oppført meg mer som Miranda, men jeg er jo bare meg. Selv om vi er kommet veldig langt når det gjelder likestilling, så er det fremdeles mange uskrevne regler for damer som ikke gjelder menn. Det kan godt være at folk er litt lei av å høre kvinnelige kunstnere rope høyt om hva de kan, men man skal ikke undervurdere hvor viktig det er. #FemaleFilmmakerFriday ble startet for å vise kvinner gjøre en jobb de er gode til, og jeg synes det er en god måte å vende samtalen på:

”Hun skrev det ikke. Hun skrev det, men det burde hun ikke ha gjort. Hun skrev det, men sjekk hva hun skrev om. Hun skrev det, men hun er ikke en kunstner og det er ikke kunst. Hun skrev det, men hun fikk hjelp. Hun skrev det, men hun er rar. Hun skrev det MEN…

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *