Allergic to nature…

IMG_0689

MEET MY FRIEND, THE ALLERGY MONSTER…

Jeg har vært allergisk for alt mulig så lenge jeg kan huske og gjør mitt beste for at det ikke skal definere livet mitt. Men uansett hva jeg gjør, så er det der fremdeles. Dette allergimonsteret som har gjort meg allergisk mot så mange fine ting; trær, blomster, parken og parfymer. Frukt kan jeg heller ikke spise og sminken er sparsommelig, men enn så lenge kan jeg fremdeles putte på en rød leppestift og smile. Man ser litt trett ut, for man er trett. I øynene, i hodet og i den hovne kroppen. Hvis du vil vite hvordan det føles, så foreslår jeg at du stiller deg midt på stuegulvet og ber vennen din legge seg ned på gulvet og holde om anklene dine, og så går du og sleper på denne vennen din, som i dette tilfellet skal forestille allergimonsteret, og du går og du går og du må bare gå videre… Jeg har etterhvert funnet et par triks som jeg synes er brukbare, så jeg ikke gir dette allergimonsteret all energien min. En: Ikke forvent at folk forstår. To: Ta vare på deg selv. Tre: Styrk immunforsvaret med C-Vitamin og Spirulina (Jeg har lagt min elsk på den fra Pukka.) Fire: Massér en hoven kropp. Fem: Gjør en innsats for å sove godt. Seks: Gjør i hvert fall én ting som gjør deg glad hver dag. Syv: Husk at du kanskje ikke føler at du er på ditt beste, men du kan fremdeles være ditt beste.

I’ve been allergic to all kinds of things for as long as I can remember and do my best to not let it define my life, but no matter what I do, it’s still there. This allergy monster that’s made me allergic to so many beautiful things; trees, flowers, the park and perfumes. I can’t eat fruit either and have to be careful with make-up, but so far I can still get away with a red lipstick and a smile to cover the fatigue. I look a little tired, because I am tired, my eyes, my head and the swollen body. If you want to know what it feels like then I suggest that you stand up and ask your friend to lie down on the floor and grab your ankles with a tight grip, and then you walk…and you drag you friend with you, who in this case is a metafor the allergy monster and then you walk and you walk and you just have to walk on… I’ve found a couple of tricks over the years, which I find useful, so I don’t give the allergy monster all of my power and energy. One: Don’t expect people to understand. Two: Take care of yourself. Three: Boost your immune system with Vitamin-C and Spirulina (I love the one from Pukka.) Four: Massage a swollen body. Five: Make an effort to sleep well.  Six: Do one thing that makes you happy every day. Seven: Remember that you may not feel that you’re at your best, but you can still be the best you can be. 

IMG_0690

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *