What I shop at Poundland…

Processed with VSCOcam with b3 preset

As Marilyn Monroe said, «I want to grow old without facelifts. I want to have the courage to be loyal to the face I have made.»

I don’t always have the time to put make up on, but I try to be kind to my skin. I’ve used L’Occitane Shea Ultra Rich Comforting Cream for years, but the lovely jar is empty and we need to buy a couple of things for the boat. So I went to the best pound shop in London: Poundland on Portobello Road and found this serum called derma V10. The package says it’s fragrance free, paraben free and suitable for all skin types and it’s only one pound! Ka-ching!

In Norwegian: 

GODE FUNN I TI KRONERS SJAPPA…

Som Marilyn Monroe sa: «Jeg vil bli gammel uten ansiktsløftninger. Jeg vil ha mot til å være lojal mot det ansiktet jeg har formet.»

Jeg har ikke alltid tid til å sminke meg, men jeg prøver å være snill mot huden min. Jeg har brukt L’Occitane shea ultra rich comforting cream i årevis, men den gode krukken er tom og vi må kjøpe et par ting til båten. Så jeg gikk til den beste ti kroners sjappa som er i London: Poundland på Portobello Road og fant dette serumet som heter derma V10. Pakken sier den er parfymefri, fri for parabener og passer til alle hudtyper. Også koster den kun 1£! Ka-ching!

❤︎

 

The Boob Cup…

Processed with VSCOcam with b4 preset

I almost died laughing when I walked by these the other day. Luckily I lived to take a photo and tell the tale. If it didn’t break the budget I would most certainly have bought one or two or four. The cups are very «in your face» but also, in my opinion, beautiful pieces of art.

They should only be used in the right environment though. Imagine walking around at the office holding one of these statement pieces. Or having your granny over for coffee and cake…

If you take a look at the artist Candy Ward’s webpage http://www.candyward.co.uk you’ll see some very decorative flowerpots too. Her boob cups are on display in the Pangolin gallery window in King’s Cross, London.

In Norwegian: 

PUPPEKOPPEN…

Jeg døde nesten av latter da jeg gikk forbi disse forleden dag. Disse puppekoppene er så kule at jeg bare måtte ta et bilde og fortelle om dem. Hvis ikke prisen knakk budsjettet ville jeg kjøpt en eller to, eller fire. De overlater ikke mye til fantasien men er i mine øyne både vakker og god kunst.

Når det er sagt så burde man vel tenke seg om før man bruker dem. Forestill deg å gå rundt på kontoret med denne i hånden. Også var det ettermiddagskaffen med bestemor da…

Hvis du går inn på kunstneren Candy Ward sin hjemmeside www.candyward.co.uk så kan du se noen veldig dekorative blomsterpotter også. Puppekoppene blir for øyeblikket utstillet på Pangolin Gallery i King’s Cross i London.

❤︎

 

Good Monday!

Processed with VSCOcam with c3 preset

Mondays are hard. One gets out of bed and can hardly open ones eyes until that coffee is finished. But I’ve decided to look at Mondays a little differently from now on: Mondays are great! Because you never know what the week is going to bring – it might be fantastic! Maybe this is the week that’s going to turn out to be one of the best in your life!? You never know. And I sit here on our balcony, looking at the other houses with balconies and halfway into my coffee I think that: Hell, I was born on a Monday! Mondays are the beginnings to everything.

In Norwegian: 

GOD MANDAG!

Mandager er harde. Man kommer seg ut av sengen og kan nesten ikke åpne øynene før en har fått i seg kaffen. Men jeg har bestet meg for å se litt annerledes på mandager fra nå av: Mandager er fantastiske! For du vet aldri hva uken bringer – det kan jo skje noe fantastisk! Kanskje dette er uken som kommer til å bli den beste noensinne!? Man vet aldri. Og her sitter jeg på balkongen og kikker de andre husene med balkonger og halvveis inni kaffen tenker jeg at: Pokker heller, jeg ble jo født på en Mandag! Mandager er begynnelsen til alt.

❤︎

 

I was told there would be cake…

Processed with VSCOcam with c3 preset

I found the book: «I was told there would be cake,» in a charity shop. I figured I’d buy it, read it and then maybe turn it back, for the sake of charity. As you can see I’m having a lazy Sunday here, with hot chocolate and my favourite Mille Feuille (which would be a great title for a book too), from Cafe Concerto on Kensington High Street. Sometimes a girl needs a piece of cake.

In Norwegian: 

DE SA DET SKULLE SERVERS KAKE

Jeg fant denne boken i en gjenbruksbutikk som donerer til veldedige formål. Jeg fant ut at jeg ville kjøpe den, lese den og så levere den tilbake igjen. Som dere kan se har jeg hatt en lat søndag her, med kakao og favorittkaken min, Mille Feuille (som forresten også ville være en god tittel på en bok.) Den er fra Café Concerto på Kensington High Street. Noen ganger trenger en dame en kakebit.

❤︎

 

Fifty shades of white…

I’m going to tell you a long story in pictures. About that time we bought our boat and wanted to paint the walls white….

Processed with VSCOcam with c2 preset

In the beginning the walls were a little too green for my taste, the curtains a little too ‘circus’ and the couch smelled of dog or cat or maybe both?

Processed with VSCOcam with c2 presetProcessed with VSCOcam with c2 preset

There was a witch hanging from the roof and it dawned on me that what is cosy for some isn’t for others.

Processed with VSCOcam with c2 preset

We worked night and day, my Superman and I, we ripped out every tiny bit that smelled or rotted and decided to keep what was still working. We had a plan regarding style, a Scandinavian plan that never fails: «Paint it white!»

So we went to the store and asked for white paint. «What shade of white would you like?» the professional shop assistant asked us. «We would just like white,» we answered with our very Scandinavian accents and made sure we bought enough paint so we didn’t have to come back again.

We worked all night.

Then we woke up the next morning…

IMG_6311

How could the room still be green after all that hard work?

«Simply exquisite» was the name of the shade of white we’d bought which actually was a shade of, yes you guessed it, green.

We want back to the store and this time we walked out of there with the only kind of white paint there is – white.

We started over, emptied a bottle of wine, worked day and night.

IMG_4074Processed with VSCOcam with c2 presetProcessed with VSCOcam with c2 presetProcessed with VSCOcam with c2 presetProcessed with VSCOcam with c2 preset

And finally, at last…. white walls!

In Norwegian: 

FEMTI NYANSER AV HVIT 

Nå skal jeg fortelle en lang historie om den gangen vi kjøpte båten vår og ville male veggene hvite. I utgangspunktet var veggene litt for grønne for min smak, gardinene var litt sirkus og sofaen luktet av hun eller katt, muligens begge deler. Det hang en heks i taket og det gikk opp for meg at det som er koselig for noen ikke er det for andre. Vi jobbet natt og dag, Supermannen min og jeg, vi rev ned og hev ut hver eneste råtne bit og bestemte oss for å beholde alt som fremdeles kunne brukes. Når det kom til fargevalg hadde vi en skandinavisk plan som aldri slår feil: «Mal alt hvitt!»

Så vi gikk til butikken og ba om maling. «Hvilken nyanse av hvit vil dere ha da?» spurte ekspedienten. «Vi vil bare gjerne ha hvit,» svarte vi med våre veldig skandinaviske aksenter og forsikret oss om at vi fikk kjøpt nok så vi ikke trengte å komme tilbake igjen. Vi jobbet hele natten. Malte og malte. Men da vi våknet neste morgen var rommet fremdeles – grønt!?

‘Simply exquisite,’ altså ‘Helt enkelt utsøkt,’ var navnet på nyansen av hvit vi hadde kjøpt, men det viste seg at et egentlig var en nyanse av, ja du gjettet riktig, grønn.

Så vi gikk tilbake til butikken og denne  gangen gikk vi derfra med den eneste slags hvis som finnes – nemlig hvit.

Vi begynte forfra, tømte en flaske vin, jobbet dag og natt og endelig, in the end, var de grønne veggene blitt hvite.

❤︎

 

Boat with a view…

One of the best parts about being continuous cruisers is that we get to live in different parts of London. We’ll find the spots we like and can always sail away from the neighbourhoods we don’t feel at home in. And if the neighbour wants to argue it’s full speed out of there and sayonara. A great bonus that comes with moving around is the view and how it changes. So I want to show you a few pictures I’ve taken from various places we’ve been moored. Wonder where we’ll be next week…

Processed with VSCOcam with c2 presetvscocam-photo-1-1Processed with VSCOcam with c1 presetProcessed with VSCOcam with c3 presetProcessed with VSCOcam with c2 presetProcessed with VSCOcam with c1 preset

In Norwegian: 

BÅT MED UTSIKT

Noe av det beste med å være continuous cruiser er at vi kan bo i forskjellige deler av London. Vi finner rett og slett en plass vi liker og kan alltids seile vekk igjen hvis vi er i et område vi ikke føler oss hjemme i. Og hvis naboen vil krangle er det bare å gasse på og si sayonara. En god bonus når man flytter så mye er at utsikten fra båten endrer seg. Så jeg har lyst til å vise et par bilder jeg har tatt fra forskjellige steder vi har lagt til. Lurer på hvor vi er neste uke…

❤︎

 

A writer's boatlife.

It’s been six months since we moved in to our houseboat, and it’s strange to think about now, how I didn’t have a clue last summer, that we would be living on a boat the following year, I didn’t even know during christmas! We got the idea in February, bought the boat in April and moved out of the apartment in May. Things have been kind of chaotic after that, but over the last month or so, I’ve started to get into my everyday routine in our new life.

Processed with VSCOcam with c1 preset

We move the boat every second week and every place has its own charm, its own sounds. It’s a little strange to sit inside the metallic box and hear people pass by on the other side of the thin walls. They talk and I can hear their dogs breathe.

It’s cold in the mornings but I’m getting used to it. Life is easier with a wool pyjamas.  I usually try to make sure the computer has been fully charged the day before, so I can start writing on my film or novel as soon as my eyes are open.

Processed with VSCOcam with c3 preset

If I’ve been on the boat all day, there comes a point where i have to bring out our secret weapon: The generator. It’s like starting a lawnmower.  I write while the computer is charging, so I don’t have to use the generator again in the evening and annoy the neighbours with engine noise.

When my boyfriend comes home he cooks me dinner, salmon or a carbonara or a burger or something else, and it’s always the highlight of the day. And then it’s night and then it’s morning and here we go again.

Our new life has been a huge transition, and I would lie if I didn’t say that it’s hard work, and then there are days when I think it would be practical to have an office that doesn’t depend on a generator and has unlimited internet access, but our boat is an experience I don’t want to be without. When you live on a boat it becomes very clear what you need and what you don’t need. There are a few things I miss about our old life though, like my chair, the one we stole from Buckingham Palace…

IMG_6128

But I’ve found out that all a writer really needs is dry feet, a pencil, a sharpener and a ton of post-its ❤︎

Processed with VSCOcam with c3 preset

In Norwegian: 

EN FORFATTERS BÅTLIV

Det er nå seks måneder siden vi flyttet i husbåten vår. Det er merkelig å tenke på hvordan vi ikke ante noenting i fjor sommer om at vi skulle bo i båt året etter. Jeg visste det ikke en gang i Julen! Vi fikk ideen i februar, kjøpte båten i april og flyttet inn i mai. Ting har vært litt kaotisk etter det, men i løpet av den siste måneden er jeg begynt å komme inn i en ny hverdagsrutine.

Vi flytter båten hver annen uke og hver plass har sin egen sjarm, sine egne lyder. Det er litt merkelig å sitte inne i en metallboks og høre folk gå forbi på den andre siden av de tynne veggene. De snakker og jeg kan høre hundene deres puste.

Det er kaldt om morgenen, men jeg begynner å bli vant til det. Livet er lettere med en ullpyjamas. Jeg pleier å forsikre meg om at dataen er ladet dagen før, så jeg kan begynne å skrive på filmen eller romanen så snart øynene er åpne.

Hvis jeg har vært på båten hele dagen så kommer det til et punkt hvor jeg må bruke det hemmelige våpenet for å lade dataen. Da drar jeg nemlig frem generatoren. Det er litt som å starte en gressklipper og jeg kjører den minst mulig så jeg slipper å krangle med naboene som synes det bråker.

Når typen min kommer hjem lager han middag; laks eller carbonara eller en burger eller noe annet godt. Den middagen er alltid dagens høydepunkt. Og så er det natt og så er det morgen og så er det på’n igjen.

Når en bor i båt så blir det veldig klart hva du trenger og hva du ikke trenger. Det er et par ting jeg savner ved det gamle livet, som stolen min, den vi stjal fra Buckingham Palace. Men jeg har funnet ut at når det kommer til stykket så er alt en forfatter virkelig trenger er tørre føtter, en blyant, blyantspisser og et tonn av post-its.

❤︎

 

Esque

4abface7-5cd9-4d83-988d-eb37fa29365ahome

The mornings are darker, the days are shorter, the feet are colder, September is here. Is it just me or have the raindrops grown bigger since last year? Leaves are falling and crazy things are happening in space where we’re moving away from the sun. The good news is that we’ll come back next year, and while we wait for that to happen, I’ve decided to accept that life on board our boat, Butter, will be cold for another eight months. So I’m going to tuck myself in the biggest and warmest woollen jumper I have, and while I dream about that Joseph shearling coat and those Isabel Marant boots and that dog I really really want (Santa, do you copy? ❤︎) I will drink some hot chocolate because it gets me in a good mood and so does Rob Bravery’s music:

I love his new album, Esque, it’s on spotify and iTunes with my favourite song Remy, listen to it while you make some pancakes with maple syrup..

In Norwegian: 

ESQUE

Morgenene er mørkere, dagene kortere, føttene kaldere, september er her. Er det bare meg eller er regndråpene blitt større siden i fjor? Løv faller og vanvittige ting skjer i universet hvor vi flytter oss vekk fra solen. De gode nyhetene er at vi kommer tilbake igjen til neste år, og mens vi venter på at det skal skje så har jeg bestemt meg for å akseptere at livet ombord på båten vår, Butter, kommer til å være kaldt de neste åtte månedene. Så jeg skal pakke meg inn i store, varme ullgensere og drømme om den Joseph saueskinn kåpen og de Isabel Marant støvlettene og den hunden som jeg har så lyst på. (Hører du Nissen? ❤︎) Og jeg skal ta meg en kopp kakao, for det får meg alltid i godt humør og det gjør også Rob Bravery’s musikk. Favorittlåten min er Remy, som du finner på albumet hans Esque. Hør på den når du lager pannekaker med lønnesirup på…

❤︎

Follow my blog with Bloglovin

 

Tuning In To Autumn…

I’ve made a couple of fashion faux pas this week. Karl Lagerfeld would have shot me if he’d seen me. Not because he’s mean, but because I’ve been walking around looking like a homeless person, wearing everything I own. I can explain: The chimney broke and my winter clothes were packed away. It’s been cold and I’ve had to wear one t-shirt over the other, skirt over dress and socks over shoes. Ok, I might be exaggerating just a little bit; but without a chimney, there is no fire and without fire, the boat is cold. I’ve finally found my old, warm clothes and prepared for cold surprises. I’ve made my wardrobe ready for autumn and I have done this without shopping. The cool thing about having a small part of your wardrobe on your two shelves is that it feels like a trip to Zara when you unpack what you’ve put away. I had forgotten some nice pieces of clothing that I already own, ka-ching!

How to get your wardrobe ready for fall: 

1. Dig out your woollen underwear. If you don’t own any long johns or tank tops made of 100 % wool, then I suggest you steal your grandmother’s ASAP.

2. Imagine what you would look like if you could go crazy with your mastercard right now (and lived in New York.)

Masters-Outerwear

3.

Processed with VSCOcam with g3 preset

Take a good look at the shoes you already have. Try them on – all of them. See how they look with different types of jeans – try all the shoes with all the jeans, skirts and dresses you have. Chose your favourite combinations. Pack the leftovers.

4. 

Processed with VSCOcam with g3 preset

At this stage it’s all about which jeans/shoe combination goes with what top, sweater, jacket, hat, bag. Mix and match. Have fun. Make a few hardcore decisions. Only keep the outfits you want to wear right away.

5. Neatly fold the pieces you will keep this season, put them in your closet and voilá: Autumn 2015, ready to-wear.

Processed with VSCOcam with g3 preset

In Norwegian: 

SORTER HØSTGARDEROBEN – en how to guide. 

Jeg har begått et par fashion faux pas denne uken. Karl Lagerfeld hadde skutt meg hadde sett meg. Ikke fordi han er slem, men fordi jeg har gått rundt og sett ut som en uteligger. Jeg har rett og slett kledd meg i alt jeg eier fordi pipen gikk i stykker og det varme tøyet var pakket vekk. Det har vært kaldt og jeg har vært nødt til å ha på t-skjorte over t-skjorte, skjorte over skjørt, sokker over skoene. Ok, det er mulig jeg overdriver litt, men uten pipe er det ikke noe bål og uten bål er det ikke noe varme. Men nå har jeg endelig funnet vintertøyet og gjort høstgarderoben klar – og jeg har gjort dette helt uten å shoppe. Det gode med å ha veldig lite garderobeplass er at det føles som en tur til Zara når pakker ut det du har lagt vekk. Jeg hadde helt glemt noen fine jeg har. Ka-ching!

Sånn gjør du garderoben klar for høsten:

  1. Finn frem ullundertøyet. Hvis du ikke har ullstilongs så foreslår jeg at du stjeler mormors med en gang.
  2. Se for deg hvordan du ville se ut hvis du kunne gå amok med kortet akkurat nå (og bodde i New York.)
  3. Gå gjennom alle skoene du har. Finn ut av hvilke jeans, skjørt, kjoler som passer sammen med skoene. Velg favorittkombinasjonene og pakk ned resten.
  4. Nå kombinerer du sko og jeans med topper, gensere, hatter og vesker. Mix og match. Ha det gøy. Ta noen harde avgjørelser. Behold kun de antrekkene du har lyst til å gå i med en gang.
  5. Brett tøyet pent sammen, putt det i skapet og voilá: Høstkolleksjonen 2015- ready to wear.

❤︎

 

 

Getting ready for Friday…

I showed you my cellulites in the previous post, so I’m not going to show you my toes in this one. It’s not that kind of blog 😜 It’s the kind of blog where I’m going to tell you about FNUG, a nail polish created by a Danish woman who’s name is…FNUG. This nail polish doesn’t contain Formaldehyde, Toulene, Dibutyl or Phtalate (DBP), so I think I’ve received an extremely cool and caring gift from my boyfriend’s mum. Thank you. To be honest, since this is an honest blog, I will tell you that this is not the easiest nail polish I’ve applied, hence the focused look, but if it is healthier, then it’s definitely worth a little extra précision.

Processed with VSCOcam with f2 preset

I love it when the flowers – another gift from a good friend – matches the nail polish:

Processed with VSCOcam with g3 preset

Look at that colour!!!

Processed with VSCOcam with g3 preset

I’m ready for a wild Friday evening…

Processed with VSCOcam with g3 preset

…with Vogue – the September issue. ❤︎

Processed with VSCOcam with g3 preset